ikona Pikona R
278/2008 Sb. - Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností

Sestaveno k datu 22. 8. 2017
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
278/2008 Sb. - Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností
ikona P
Číslo předpisu 278/2008 Sb.
Částka 94
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 23. 7. 2008
Rozeslán dne 14. 8. 2008
Platnost od 14. 8. 2008
Účinnost od 14. 8. 2008
Ruší předpis 469/2000 Sb., 491/2004 Sb., 100/2005 Sb., 324/2006 Sb.
Provádí předpis 455/1991 Sb.
Novelizován předpisem 288/2010 Sb., 368/2012 Sb., 365/2013 Sb., 155/2016 Sb., 178/2017 Sb., 143/2019 Sb., 208/2021 Sb., 274/2022 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví

  1. obsahové náplně živností řemeslných, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
  2. obsahové náplně živností vázaných, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
  3. obsahové náplně živností koncesovaných, které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení,
  4. obsahovou náplň živnosti volné podle jednotlivých činností, která je uvedena v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.
  2. Nařízení vlády č. 491/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.
  3. Nařízení vlády č. 100/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 491/2004 Sb.
  4. Nařízení vlády č. 324/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost 14.8.2008.