ikona Pikona R
251/2016 Sb. - Zákon o některých přestupcích

Sestaveno k datu 22. 8. 2017
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
251/2016 Sb. - Zákon o některých přestupcích
ikona P
Číslo předpisu 251/2016 Sb.
Částka 98
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 6. 2016
Rozeslán dne 3. 8. 2016
Platnost od 3. 8. 2016
Účinnost od 1. 7. 2017
Novelizován předpisem 178/2018 Sb., 327/2021 Sb., 417/2021 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o některých přestupcích.
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje některé přestupky vyskytující se na různých úsecích veřejné správy, včetně druhu a výše správních trestů, které lze za jejich spáchání uložit.