Aktuality

 

Zařadili jsme nově – podle vašich požadavků:

 

Pracovně lékařské prohlídky
 

Platná právní úprava ukládá zaměstnavatelům a zaměstnancům řadu povinností zabezpečujících ochranu zdraví zaměstnancům.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby se fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy podrobila vstupní lékařské prohlídce. Vstupní prohlídka se provádí za účelem zajištění, aby k výkonu práce v podmínkách s předpokládanou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba ucházející se o zaměstnání, jejíž zdravotní způsobilost neodpovídá zařazení k předpokládané práci.
 

Mimo vstupní lékařskou prohlídku je nutné, aby se zaměstnanec podrobil pravidelným periodickým prohlídkám (podle kategorizace prací) a dalším prohlídkám vyžadovaným právní úpravou.
Pro všeobecné potřeby jsme v EPISu do aplikace Pracovně právních smluv zařadili podrobnější informace k této problematice a vyplnitelné tiskopisy:

 
Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci  >>>
a
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti  >>>
 

Reagujeme na Vaše podněty a postupně budeme EPIS® doplňovat podle Vašich požadavků.

 

Redakce GRAND s.r.o.