355/2020 Sb. - Vyhláška o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
ikona P
Číslo předpisu 355/2020 Sb.
Částka 143
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 20. 8. 2020
Rozeslán dne 28. 8. 2020
Platnost od 28. 8. 2020
Účinnost od 1. 10. 2020
Poznámka k účinnosti Ustanovení §1 odst. 3 a §13 a 14 pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti přímo použitelných předpisů Evropské unie vydaných podle článku 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU upravujících informace, které mají být poskytnuty orgánu dohledu při žádosti o povolení k činnosti úvěrové instituce a k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na úvěrové instituci.
Ruší předpis 233/2009 Sb., 192/2011 Sb., 58/2012 Sb., 372/2012 Sb., 248/2013 Sb., 171/2014 Sb., 158/2016 Sb., 402/2017 Sb., 200/2020 Sb.
Provádí předpis 21/1992 Sb., 87/1995 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

1. č. 21/1992 Sb., o bankách, a

2. č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Předmět úpravy

Vyhláška upravuje podrobnosti náležitostí žádosti, formát a další technické náležitosti žádosti. Vyhláška dále stanoví podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost vedoucích osob finanční holdingové osoby nebo smíšené finanční holdingové osoby a vzory tiskopisů žádostí.

§16 - Zrušovací ustanovení