402/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 402/2017 Sb.
Částka 142
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 23. 11. 2017
Rozeslán dne 30. 11. 2017
Platnost od 30. 11. 2017
Účinnost od 3. 1. 2018
Poznámka k účinnosti Vyhláška nabývá účinnosti 3.1.2018 s výjimkou bodů 22, 27 a 34, které nabývají účinnosti 13.1.2018.
Platnost do 30. 9. 2020
Novelizuje předpis 233/2009 Sb.
Zrušen předpisem 355/2020 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob.

Změny v ustanoveních: