200/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 200/2020 Sb.
Částka 71
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 4. 2020
Rozeslán dne 27. 4. 2020
Platnost od 27. 4. 2020
Účinnost od 1. 5. 2020
Platnost do 30. 9. 2020
Novelizuje předpis 233/2009 Sb.
Zrušen předpisem 355/2020 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob.

Změny v ustanoveních: