158/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 158/2016 Sb.
Částka 61
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 16. 5. 2016
Rozeslán dne 23. 5. 2016
Platnost od 23. 5. 2016
Účinnost od 1. 6. 2016
Platnost do 30. 9. 2020
Novelizuje předpis 233/2009 Sb.
Zrušen předpisem 355/2020 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob.
Změny v ustanoveních:

  • v úvodní větě vyhlášky (změny),
  • §1, §3 (změny),
  • §12 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §15, §18, §21 (změny),
  • v příloze č. 2, č. 3, č. 7, č. 8 a č. 12 (změny).