30/2017 Sb. - Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů
ikona P
Číslo předpisu 30/2017 Sb.
Částka 10
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 26. 1. 2017
Rozeslán dne 9. 2. 2017
Platnost od 9. 2. 2017
Účinnost od 1. 6. 2017
Provádí předpis 300/2016 Sb.
Novelizován předpisem 163/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů.
Předmět úpravy

  1. Vyhláška České národní banky upravuje formální náležitosti, strukturu, formát a způsob předání nebo doručení
    1. informace o změnách údajů k zápisu do centrální evidence účtů,
    2. oznámení identifikátorů datových schránek, jejich změn a
    3. aktuálně platných údajů podle §19 odst. 2 zákona o centrální evidenci účtů.
  2. Tato vyhláška dále upravuje formální náležitosti, strukturu a formát žádosti o poskytnutí údajů z centrální evidence účtů.