305/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 305/2014 Sb.
Částka 123
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 8. 12. 2014
Rozeslán dne 18. 12. 2014
Platnost od 18. 12. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Platnost do 1. 7. 2015
Novelizuje předpis 565/2006 Sb.
Zrušen předpisem 332/2014 Sb., 276/2023 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání.
Změny v ustanoveních:

  • §5, §6, §9 (změny),
  • za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 2,
  • dosavadní přílohy č. 2 až č. 6 se označují jako přílohy č. 3 až č. 7,
  • přečíslovaná příloha č. 4 - nové znění,
  • přečíslovaná příloha č. 6 - nové znění.