417/2004 Sb. - Zákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
ikona P
Číslo předpisu 417/2004 Sb.
Částka 137
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 6. 2004
Rozeslán dne 19. 7. 2004
Platnost od 19. 7. 2004
Účinnost od 19. 7. 2004
Pr. př. je v úplném znění 358/2008 Sb.
Novelizuje předpis 14/1993 Sb.
Ruší předpis 237/1991 Sb., 350/1991 Sb.
Novelizován předpisem 296/2007 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví.
Tento zákon upravuje postavení a činnost patentových zástupců, společností patentových zástupců, zahraničních organizačních forem, asistentů patentových zástupců, podmínky, za nichž mohou být poskytovány služby patentových zástupců, jakož i vznik, postavení a působnost samosprávného profesního sdružení patentových zástupců.
Službami patentových zástupců se rozumí poskytování odborné pomoci fyzickým a právnickým osobám ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví, zejména jejich zastupování před orgány státní správy a v řízení před soudy za podmínek a v rozsahu stanoveném zákony o řízení před soudy, jakož i poskytování nezávislého poradenství a dalších služeb souvisejících s ochranou průmyslového vlastnictví.
Účinnost 19.7.2004.

  • Změna zákona č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví.
    V zákoně o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, se §6 zrušuje.

Účinnost změn 19.7.2004.
Ustanovení zrušovací
Zrušují se:

  1. Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona č. 151/2002 Sb.
  2. Vyhláška č. 350/1991 Sb., o odměňování patentových zástupců.