222/2009 Sb. - Zákon o volném pohybu služeb
ikona P
Číslo předpisu 222/2009 Sb.
Částka 66
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 6. 2009
Rozeslán dne 20. 7. 2009
Platnost od 20. 7. 2009
Účinnost od 28. 12. 2009
Novelizován předpisem 247/2011 Sb., 278/2013 Sb., 126/2016 Sb., 188/2016 Sb.
Prováděn předpisem 248/2009 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o volném pohybu služeb.
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje přeshraniční poskytování služeb, práva a povinnosti poskytovatelů služeb, práva příjemců služeb, jednotná kontaktní místa, jejich činnost a uspořádání, vznik oprávnění k poskytování služeb ze zákona a dále dozor nad poskytovateli služeb na vnitřním trhu Evropské unie.

Účinnost 28.12.2009.