248/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst
ikona P
Číslo předpisu 248/2009 Sb.
Částka 75
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 7. 2009
Rozeslán dne 11. 8. 2009
Platnost od 11. 8. 2009
Účinnost od 28. 12. 2009
Provádí předpis 222/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu stanoví k provedení §13 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb seznam kontaktních míst.
Seznam jednotných kontaktních míst stanoví příloha k této vyhlášce.

Účinnost 28.12.2009.