278/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti
ikona P
Číslo předpisu 278/2013 Sb.
Částka 106
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 8. 2013
Rozeslán dne 10. 9. 2013
Platnost od 10. 9. 2013
Účinnost od 1. 11. 2013
Novelizuje předpis 219/1995 Sb., 229/2002 Sb., 222/2009 Sb., 136/2011 Sb.
Ruší předpis 376/2009 Sb.
Novelizován předpisem 323/2016 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti.
Změny:

 • Změna zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • §3, §3d, §3e, §3h a §4 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 5 až 11, 11a, 11b a 23 zrušují,
  • §7, §8, §20, §22 (změny),
  • §24 a §24a se včetně nadpisu zrušují,
  • §25 až §27 (změny),
  • §30a "Zmocňovací ustanovení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §31 se včetně nadpisu zrušuje.
Čl. II - Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 376/2009 Sb., o směnárenské činnosti, se zrušuje.
Změny dalších zákonů:
 • Změna v §3, §16, §29 a §33 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje,
  • §3 - nové znění,
  • §19 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §23 (změny).
 • Změna v §2 odst. 1 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.
Účinnost změn 1.11.2013.