108/1997 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 108/1997 Sb.
Částka 37
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 4. 1997
Rozeslán dne 14. 5. 1997
Platnost od 14. 5. 1997
Účinnost od 14. 5. 1997
Provádí předpis 49/1997 Sb.
Novelizován předpisem 101/1999 Sb., 244/2003 Sb., 359/2006 Sb., 410/2006 Sb., 64/2010 Sb., 314/2010 Sb., 4/2013 Sb., 271/2014 Sb., 9/2015 Sb., 2/2018 Sb., 66/2019 Sb., 98/2023 Sb.