101/1999 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 101/1999 Sb.
Částka 37
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 5. 1999
Rozeslán dne 1. 6. 1999
Platnost od 1. 6. 1999
Účinnost od 1. 6. 1999
Novelizuje předpis 108/1997 Sb.