64/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 64/2010 Sb.
Částka 23
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 2. 2010
Rozeslán dne 10. 3. 2010
Platnost od 10. 3. 2010
Účinnost od 10. 3. 2010
Novelizuje předpis 108/1997 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
Změny v ustanoveních:

 • §1, §1a, §8b, §8d (změny),
 • vkládá se nový §8e až §8n,
 • §9, §11 (změny),
 • §13 až §16 - nové znění,
 • §16a (změna),
 • vkládá se nový §16g a §16h, přičemž dosavadní §16g až §16k se označují jako §16i až §16l,
 • §16l - nové znění,
 • §18 (změny),
 • §19 až §23 (změny),
 • vkládá se nový §29a,
 • dosavadní §29a se označuje jako §29b,
 • §29b - nové znění,
 • Příloha č. 2 (rozsáhlé změny),
 • Příloha č. 10 - nové znění,
 • vkládá se nová Příloha č. 11 až č. 17.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. I bod 5 ustanovení §8i odst. 1 se vztahuje na vojenský letecký personál od 1. ledna 2012.
Účinnost změn 10.3.2010.