35/2002 Sb. - Nález ÚS ze dne 5.12.2001 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 451/91 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 279/92 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie ČR a příslušníků Sboru nápravné výchovy ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 422/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 451/91 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 424/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 279/92 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie ČR a příslušníků Sboru nápravné výchovy ČR, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 35/2002 Sb.
Částka 13
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 5. 12. 2001
Rozeslán dne 29. 1. 2002
Platnost od 29. 1. 2002
Účinnost od 29. 1. 2002
Novelizuje předpis 279/1992 Sb.