ikona Pikona R
294/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
294/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
ikona P
Číslo předpisu 294/2015 Sb.
Částka 122
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 27. 10. 2015
Rozeslán dne 9. 11. 2015
Platnost od 9. 11. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Ruší předpis 30/2001 Sb., 153/2003 Sb., 176/2004 Sb., 193/2006 Sb., 507/2006 Sb., 202/2008 Sb., 91/2009 Sb., 247/2010 Sb., 290/2011 Sb.
Provádí předpis 361/2000 Sb.
Novelizován předpisem 84/2016 Sb., 509/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
Vyhláškou Ministerstva dopravy se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
§27 - Přechodné ustanovení
§28 - Zrušovací ustanovení