509/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 509/2021 Sb.
Částka 222
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 12. 2021
Rozeslán dne 23. 12. 2021
Platnost od 23. 12. 2021
Účinnost od 1. 1. 2022
Novelizuje předpis 294/2015 Sb.
Anotace

Změny přílohy č. 8 a č. 13 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.