176/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 176/2004 Sb.
Částka 59
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 8. 4. 2004
Rozeslán dne 21. 4. 2004
Platnost od 21. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Platnost do 31. 12. 2015
Novelizuje předpis 30/2001 Sb.
Zrušen předpisem 294/2015 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
Změny v ustanoveních:

  • v §12 odst. 1 se na konci písmene jj) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno kk), které zní:
    "kk) "Státní hranice" (č. IP 30), která označuje státní hranici při vstupu do České republiky. Při výstupu z České republiky se uvede značka upozorňující na vstup do dalšího členského státu Evropské unie s názvem tohoto státu ("Bundesrepublik Deutschland", "Polska", "Republik Österreich" nebo "Slovenská republika"). Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka č. E3a s údajem o vzdálenosti státní hranice státu uvedeného na značce.".
  • v příloze č. 3 bodu 5 se na konci písmene a) doplňuje vyobrazení a název značky "IP 30 Státní hranice".

Účinnost změn dnem 1. května 2004.