30/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
ikona P
Číslo předpisu 30/2001 Sb.
Částka 11
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 1. 2001
Rozeslán dne 31. 1. 2001
Platnost od 31. 1. 2001
Účinnost od 31. 1. 2001
Platnost do 31. 12. 2015
Ruší předpis 99/1989 Sb., 24/1990 Sb., 619/1992 Sb., 123/1993 Sb., 223/1997 Sb.
Provádí předpis 361/2000 Sb.
Novelizován předpisem 153/2003 Sb., 176/2004 Sb., 193/2006 Sb., 507/2006 Sb., 202/2008 Sb., 91/2009 Sb., 247/2010 Sb., 290/2011 Sb.
Zrušen předpisem 294/2015 Sb.