ikona Pikona R
319/2014 Sb. - Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
319/2014 Sb. - Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády
ikona P
Číslo předpisu 319/2014 Sb.
Částka 128
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 24. 11. 2014
Rozeslán dne 19. 12. 2014
Platnost od 19. 12. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Novelizuje předpis 396/2001 Sb., 28/2006 Sb.
Ruší předpis 396/2002 Sb., 446/2002 Sb., 104/2003 Sb., 271/2003 Sb., 324/2009 Sb.
Novelizován předpisem 136/2018 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.
Předmět úpravy
Nařízení upravuje podmínky použití finančních prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytovaných právnickým a fyzickým osobám na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou.
Změny dalších předpisů:

  • Změna nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů.
    Změny v ustanoveních:
    • §1, §3, §4 (změny),
    • §4a až §4d se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1a až 1g zrušují.

§10 - Přechodná ustanovení

  • Změna v §1, §3 a §5 nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění pozdějších předpisů.

§12 - Přechodná ustanovení

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ - §13
§14 - Zrušovací ustanovení