271/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002
ikona P
Číslo předpisu 271/2003 Sb.
Částka 91
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 30. 7. 2003
Rozeslán dne 22. 8. 2003
Platnost od 22. 8. 2003
Účinnost od 22. 8. 2003
Platnost do 31. 12. 2014
Novelizuje předpis 104/2003 Sb.
Zrušen předpisem 319/2014 Sb.