446/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002
ikona P
Číslo předpisu 446/2002 Sb.
Částka 156
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 2. 10. 2002
Rozeslán dne 25. 10. 2002
Platnost od 25. 10. 2002
Účinnost od 25. 10. 2002
Platnost do 31. 12. 2014
Novelizuje předpis 396/2002 Sb.
Zrušen předpisem 319/2014 Sb.