396/2002 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi
ikona P
Číslo předpisu 396/2002 Sb.
Částka 140
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 21. 8. 2002
Rozeslán dne 28. 8. 2002
Platnost od 28. 8. 2002
Účinnost od 28. 8. 2002
Platnost do 31. 12. 2014
Provádí předpis 211/2000 Sb.
Novelizován předpisem 446/2002 Sb., 324/2009 Sb.
Zrušen předpisem 319/2014 Sb.