ikona Pikona R
229/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
229/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 229/2016 Sb.
Částka 89
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 6. 2016
Rozeslán dne 22. 7. 2016
Platnost od 22. 7. 2016
Účinnost od 1. 8. 2017
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I body 22, 25 až 27, 33, 40 až 43, 61, 62, 66, 71, 83, 103, pokud jde o §73a odst. 9, 116, 117, 121, 124, 126, 127, 129, 130, 132 a 140 a čl. IX nabývají účinnosti dne 6.8.2016.
Novelizuje předpis 133/1985 Sb., 455/1991 Sb., 119/2002 Sb., 634/2004 Sb., 229/2013 Sb., 206/2015 Sb.
Novelizován předpisem 90/2024 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Úvodní poznámka:
Tato novela obsahuje mj. 159 změnových bodů a 15 bodů přechodných ustanovení k zákonu č. 119/2002 Sb. , o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů a dále mění zákony č. 133/1985 Sb., 455/1991 Sb., 634/2004 Sb. a 229/2013 Sb. s účinností od 1.8.2017 a zákon č. 206/2015 Sb. s účinností od 6.8.2016.
Účinnost novely je obecně stanovena dnem 1.8.2017 s výjimkami (6.8.2016).
V podrobnostech odkazujeme na úplné znění novely.