ikona Pikona R
341/2017 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
341/2017 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
ikona P
Číslo předpisu 341/2017 Sb.
Částka 117
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 25. 9. 2017
Rozeslán dne 19. 10. 2017
Platnost od 19. 10. 2017
Účinnost od 1. 1. 2018
Ruší předpis 564/2006 Sb., 74/2009 Sb., 130/2009 Sb., 201/2009 Sb., 381/2010 Sb., 44/2011 Sb., 448/2011 Sb., 224/2014 Sb., 303/2014 Sb., 278/2015 Sb., 273/2016 Sb., 316/2016 Sb., 168/2017 Sb., 340/2017 Sb.
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Novelizován předpisem 263/2018 Sb., 332/2018 Sb., 158/2019 Sb., 300/2019 Sb., 603/2020 Sb., 322/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Úvodní ustanovení

Nařízení stanoví pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel poskytuje podle §109 odst. 3 zákoníku práce za práci plat,

a) kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd,

b) způsob zařazování do platových tříd,

c) podmínky pro určení započitatelné praxe,

d) okruh uvedených zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif zvláštním způsobem,

e) stupnice platových tarifů,

f) výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí,

g) rozdělení prací podle pracovních podmínek do skupin v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví a podle obtížnosti práce a výši zvláštního příplatku pro jednotlivé skupiny.

§10 - Přechodná ustanovení

§11 - Zrušovací ustanovení