201/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 201/2009 Sb.
Částka 58
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 22. 6. 2009
Rozeslán dne 29. 6. 2009
Platnost od 29. 6. 2009
Účinnost od 1. 7. 2009
Platnost do 31. 12. 2017
Novelizuje předpis 564/2006 Sb.
Ruší předpis 133/2009 Sb.
Zrušen předpisem 341/2017 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Změny v ustanoveních:

  • §4, §5, §8 (změny),
  • vkládá se nová příloha č. 3; dosavadní příloha č. 3 se označuje jako příloha č. 4.

Čl. II
Nařízení vlády č. 133/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje.

Účinnost změn 1.7.2009.