168/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 168/2017 Sb.
Částka 60
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 31. 5. 2017
Rozeslán dne 13. 6. 2017
Platnost od 13. 6. 2017
Účinnost od 1. 7. 2017
Platnost do 31. 12. 2017
Novelizuje předpis 564/2006 Sb.
Zrušen předpisem 341/2017 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Změny v ustanoveních:

  • §4 (změny),
  • §5 „Platový tarif“ včetně nadpisu - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 18, 18b, 18d, 23 a 29 se zrušují,
  • §8 (změny),
  • Přílohy č. 1, č. 2 a č. 5 se zrušují,
  • dosavadní přílohy č. 3 a č. 4 se označují jako přílohy č. 1 a č. 2 a dosavadní přílohy č. 6 až č. 10 se označují jako přílohy č. 3 až č. 7,
  • v přečíslovaných přílohách č. 1 až č. 7 (změny).