130/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 130/2009 Sb.
Částka 39
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 4. 5. 2009
Rozeslán dne 15. 5. 2009
Platnost od 15. 5. 2009
Účinnost od 1. 6. 2009
Platnost do 30. 12. 2017
Novelizuje předpis 564/2006 Sb.
Zrušen předpisem 341/2017 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Změny v ustanoveních:

  • Příloha č. 1 - nové znění,
  • Příloha č. 2 - nové znění,
  • v příloze č. 3 (změny).

Účinnost změn 1.6.2009.