303/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 303/2014 Sb.
Částka 123
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 8. 12. 2014
Rozeslán dne 18. 12. 2014
Platnost od 18. 12. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Platnost do 31. 12. 2017
Novelizuje předpis 564/2006 Sb.
Zrušen předpisem 341/2017 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Změny v ustanoveních:

  • §4, §5, §6, §8 (změny),
  • příloha č. 2 - nové znění,
  • za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3,
  • dosavadní přílohy č. 3 až č. 9 se označují jako přílohy č. 4 až č. 10,
  • přečíslovaná příloha č. 6 - nové znění,
  • přečíslovaná příloha č. 8 - nové znění,
  • v příloze č. 10 (změny).