44/2011 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 44/2011 Sb.
Částka 16
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 23. 2. 2011
Rozeslán dne 28. 2. 2011
Platnost od 28. 2. 2011
Účinnost od 1. 3. 2011
Platnost do 31. 12. 2017
Novelizuje předpis 564/2006 Sb.
Zrušen předpisem 341/2017 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Změny v ustanoveních:

  • §4, §5 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 18d - nové znění,
  • §8 (změny),
  • vkládá se nová příloha č. 4; dosavadní přílohy č. 4 až 6 se označují jako přílohy č. 5 až 7.

Účinnost změn 1.3.2011.