ikona Pikona R
141/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
141/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 141/2001 Sb.
Částka 57
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 4. 2001
Rozeslán dne 26. 4. 2001
Platnost od 26. 4. 2001
Účinnost od 1. 7. 2001
Poznámka k účinnosti Čl. I body 5 až 7, 9, 10, 12 až 15, 19, 25, 28, 50, 56, 72 až 88, 90 až 106, 108 a čl. II body 1 až 3 nabývají účinnosti dnem 1.8.2001 a část pátá (zák. č. 218/2000 Sb.) nabývá účinnosti dnem 26.4.2001.
Novelizuje předpis 526/1990 Sb., 587/1992 Sb., 588/1992 Sb., 303/1993 Sb., 218/2000 Sb.
Novelizován předpisem 354/2003 Sb., 237/2004 Sb., 238/2004 Sb.