ikona Pikona R
Zrušený - 564/2006 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
564/2006 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
ikona P
Číslo předpisu 564/2006 Sb.
Částka 184
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 6. 12. 2006
Rozeslán dne 22. 12. 2006
Platnost od 22. 12. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Platnost do 31. 12. 2017
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Novelizován předpisem 74/2009 Sb., 130/2009 Sb., 133/2009 Sb., 201/2009 Sb., 381/2010 Sb., 44/2011 Sb., 448/2011 Sb., 224/2014 Sb., 303/2014 Sb., 278/2015 Sb., 273/2016 Sb., 316/2016 Sb., 168/2017 Sb., 340/2017 Sb.
Zrušen předpisem 341/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Úvodní ustanovení
Nařízení vlády stanoví pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel poskytuje podle §109 odst. 3 zákoníku práce za práci plat,

  1. kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd,
  2. způsob zařazování do platových tříd,
  3. podmínky pro určení započitatelné praxe,
  4. podmínky pro zvláštní způsob zařazení do platové třídy a určení platového tarifu pro zaměstnance, kteří vykonávají práce, jejichž úspěšné provádění závisí především na míře talentu nebo na fyzické zdatnosti, a pro zaměstnance vykonávající jednoduché obslužné nebo rutinní práce,
  5. stupnice platových tarifů,
  6. výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí,
  7. rozdělení prací podle pracovních podmínek do skupin v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví a podle obtížnosti práce a výši zvláštního příplatku pro jednotlivé skupiny.

Přechodná a závěrečná ustanovení - §10
Podle tohoto nařízení se ke dni nabytí jeho účinnosti určí plat také zaměstnancům, jejichž pracovní poměr vznikl před 1. lednem 2007.

Účinnost 1.1.2007.