ikona Pikona R
190/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
190/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 190/2016 Sb.
Částka 72
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 5. 2016
Rozeslán dne 17. 6. 2016
Platnost od 17. 6. 2016
Účinnost od 17. 6. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení části první čl. I bod 2 a bod 4, části druhé čl. II bod 2, části třetí čl. III bod 2, části čtvrté čl. IV bod 2, části páté čl. V bod 2, části šesté čl. VI bod 2, části sedmé čl. VII bod 2 a části osmé čl. VIII bod 2 nabývají účinnosti dne 1.8.2017.
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., 155/1995 Sb., 435/2004 Sb., 159/2006 Sb., 187/2006 Sb., 165/2012 Sb., 234/2014 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.
Změny:

 • Změna zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §2 odst. 1 písmeno g) - nové znění,
  • bod 2. - změny s účinností od 1.8.2017
   • v §2 odst. 1 písmeno g) - nové znění,
  • v §33 odst. 1 písmeno q) - nové znění,
  • bod 4. - změny s účinností od 1.8.2017
   • v §33 odst. 1 písmeno q) - nové znění.
 • Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §36 písmeno zc) - nové znění,
  • bod 2. - změny s účinností od 1.8.2017
   • v §36 písmeno zb) - nové znění.
 • Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §3 odst. 1 písm. b) bod 8 - nové znění,
  • bod 2. - změny s účinností od 1.8.2017
   • v §3 odst. 1 písm. b) bod 8 - nové znění.
 • Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §5 odst. 1 písmeno i) - nové znění,
  • bod 2. - změny s účinností od 1.8.2017
   • v §5 odst. 1 písmeno i) - nové znění.
 • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §25 odst. 1 písmeno n) - nové znění,
  • bod 2. - změny s účinností od 1.8.2017
   • v §25 odst. 1 písmeno n) - nové znění.
 • Změna zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §2 odst. 1 písmeno g) - nové znění,
  • bod 2. - změny s účinností od 1.8.2017
   • v §2 odst. 1 písmeno g) - nové znění.
 • Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §5 písm. a) bod 10 - nové znění,
  • bod 2. - změny s účinností od 1.8.2017
   • v §5 písm. a) bod 10 - nové znění.
 • Změna zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §50 odstavec 4 - nové znění,
  • bod 2. - změny s účinností od 1.8.2017
   • v §50 odstavec 4 - nové znění.

Účinnost změn dnem vyhlášení (17.6.2016), s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 2 a bodu 4, části druhé čl. II bodu 2, části třetí čl. III bodu 2, části čtvrté čl. IV bodu 2, části páté čl. V bodu 2, části šesté čl. VI bodu 2, části sedmé čl. VII bodu 2 a části osmé čl. VIII bodu 2, která nabývají účinnosti dnem 1.8.2017.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.