ikona Pikona R
Zrušený - 384/2011 Sb. - Vyhláška o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
384/2011 Sb. - Vyhláška o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
ikona P
Číslo předpisu 384/2011 Sb.
Částka 133
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 11. 2011
Rozeslán dne 9. 12. 2011
Platnost od 9. 12. 2011
Účinnost od 15. 12. 2011
Platnost do 24. 1. 2020
Novelizuje předpis 334/2004 Sb.
Provádí předpis 326/2004 Sb.
Novelizován předpisem 207/2012 Sb.
Zrušen předpisem 6/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
Vyhláška Ministerstva zemědělství upravuje

 1. náležitosti a vzor značky pro označování dřevěného obalového materiálu,
 2. způsob označování dřeva nebo dřevěného obalového materiálu,
 3. technické a technologické požadavky na technické zařízení a náležitosti technologického postupu,
 4. technologické požadavky na označování dřevěného obalového materiálu a náležitosti technologického postupu.

Účinnost 15.12.2011.

ČÁST DRUHÁ

 • Změna vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 147/2009 Sb.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §5 (změny),
  • §9 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zrušuje.

Účinnost změn 15.12.2011.