334/2004 Sb. - Vyhláška o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
ikona P
Číslo předpisu 334/2004 Sb.
Částka 106
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 5. 2004
Rozeslán dne 31. 5. 2004
Platnost od 31. 5. 2004
Účinnost od 31. 5. 2004
Platnost do 30. 6. 2012
Provádí předpis 326/2004 Sb.
Novelizován předpisem 147/2009 Sb., 384/2011 Sb., 207/2012 Sb.
Zrušen předpisem 207/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
Vyhláškou Ministerstva zemědělství se upravuje
a) způsob zápisu mechanizačních prostředků na ochranu rostlin určených k aplikaci přípravků na ochranu rostlin do úředního registru a jejich kontrolní testování,
b) provozování technických zařízení k hubení škodlivých organizmů.
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení (31.5.2004).