207/2012 Sb. - Vyhláška o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
ikona P
Číslo předpisu 207/2012 Sb.
Částka 72
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 6. 2012
Rozeslán dne 18. 6. 2012
Platnost od 18. 6. 2012
Účinnost od 1. 7. 2012
Novelizuje předpis 334/2004 Sb., 384/2011 Sb.
Ruší předpis 334/2004 Sb., 147/2009 Sb.
Provádí předpis 326/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů a změna vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva zemědělství zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanoví:

 1. náležitosti postupu údržby a kalibrace profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,
 2. omezení použití jednotlivých profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků a postupy při jejich použití v závislosti na druhu a způsobu aplikace vedoucí k minimalizaci rizik pro ochranu zdraví a životního prostředí,
 3. postupy pro přípravu postřikové kapaliny a pro čištění profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků,
 4. požadavky na omezení nežádoucího úletu přípravků,
 5. podmínky použití profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků omezujícího úlet přípravků, za kterých nemusí být dodrženy ochranné vzdálenosti určené v rozhodnutí o povolení přípravku,
 6. lhůty pro provádění kontrolního testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků,
 7. technologické požadavky na profesionální zařízení pro aplikaci přípravků,
 8. technologický postup kontrolního testování profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,
 9. technické podmínky pro kontrolní testování profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,
 10. náležitosti a vzor osvědčení o funkční způsobilosti profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků,
 11. náležitosti a vzor kontrolní nálepky.

Účinnost 1.7.2012.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 384/2011 Sb.
, o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin.
Změna:

 • Část druhá vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin, se zrušuje.
 • Dosavadní část třetí se označuje jako část druhá.

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Zrušuje se:

 1. Vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin.
 2. Vyhláška č. 147/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin.

Účinnost změn 1.7.2012.