6/2020 Sb. - Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů
ikona P
Číslo předpisu 6/2020 Sb.
Částka 3
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 12. 2019
Rozeslán dne 10. 1. 2020
Platnost od 10. 1. 2020
Účinnost od 25. 1. 2020
Ruší předpis 384/2011 Sb.
Provádí předpis 326/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva zemědělství upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie způsob označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů, technické a technologické požadavky vhodné k provedení ošetření dřevěného obalového materiálu a způsob prokazování splnění podmínek a rozsah znalostí uvedených v čl. 98 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031.

§8 - Zrušovací ustanovení