ikona Pikona R
386/2022 Sb. - Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
386/2022 Sb. - Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
ikona P
Číslo předpisu 386/2022 Sb.
Částka 176
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 11. 2022
Rozeslán dne 9. 12. 2022
Platnost od 9. 12. 2022
Účinnost od 1. 1. 2023
Novelizuje předpis 366/2020 Sb.
Ruší předpis 332/2006 Sb., 95/2018 Sb., 314/2020 Sb.
Provádí předpis 219/2003 Sb.
Novelizován předpisem 188/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin.

Předmět úpravy

Vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, upravuje podrobnosti o uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu chmele a révy a jeho uvádění do oběhu, a upravuje některé požadavky na uvádění rozmnožovacího materiálu okrasných druhů do oběhu.

§15 - Zrušovací ustanovení.