314/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 95/2018 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 314/2020 Sb.
Částka 125
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 7. 7. 2020
Rozeslán dne 14. 7. 2020
Platnost od 14. 7. 2020
Účinnost od 15. 7. 2020
Platnost do 31. 12. 2022
Novelizuje předpis 332/2006 Sb.
Zrušen předpisem 386/2022 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu.

Změny v ustanoveních: