95/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
ikona P
Číslo předpisu 95/2018 Sb.
Částka 49
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 5. 2018
Rozeslán dne 5. 6. 2018
Platnost od 5. 6. 2018
Účinnost od 20. 6. 2018
Poznámka k účinnosti Vyhláška nabývá účinnosti 20.6.2018, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 55, pokud jde o přílohu č. 11, které nabývá účinnosti 1.10.2018.
Platnost do 31. 12. 2022
Novelizuje předpis 332/2006 Sb.
Zrušen předpisem 386/2022 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu.

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodné ustanovení