ikona Pikona R
Zrušený - 223/2010 Sb. - Nařízení vlády o katalogu prací vojáků z povolání

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
223/2010 Sb. - Nařízení vlády o katalogu prací vojáků z povolání
ikona P
Číslo předpisu 223/2010 Sb.
Částka 76
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 14. 6. 2010
Rozeslán dne 23. 7. 2010
Platnost od 23. 7. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Platnost do 30. 6. 2015
Ruší předpis 469/2002 Sb., 331/2003 Sb., 398/2004 Sb., 213/2005 Sb., 533/2005 Sb., 568/2006 Sb., 138/2009 Sb.
Provádí předpis 143/1992 Sb.
Zrušen předpisem 332/2014 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.
Nařízením vlády se stanoví katalog prací vojáků z povolání a způsob zařazení prací vojáků z povolání do platových tříd.

Zrušuje se (s účinností od 1.1.2011):

  1. Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
  2. Nařízení vlády č. 331/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
  3. Nařízení vlády č. 398/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb.
  4. Nařízení vlády č. 213/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 637/2004 Sb., a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Nařízení vlády č. 533/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Nařízení vlády č. 568/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
  7. Nařízení vlády č. 138/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Účinnost 1.1.2011.