398/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 398/2004 Sb.
Částka 130
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 9. 6. 2004
Rozeslán dne 7. 7. 2004
Platnost od 7. 7. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Platnost do 31. 12. 2010
Novelizuje předpis 469/2002 Sb.
Zrušen předpisem 223/2010 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Změny v ustanoveních:

  • v příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2, části 3,
  • v příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2, části 3.

Účinnost změn 1.1.2005.