Právní předpisy zrušené během posledních sedmi dnů

Právní předpisy zrušené během posledních sedmi dnů
133/2014 Sb.133/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb.
ikona R 

108/2013 Sb.108/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

328/2012 Sb.328/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu, ve znění vyhlášky č. 380/2011 Sb.
ikona R 

380/2011 Sb.380/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu
ikona R 

59/2008 Sb.59/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

501/2005 Sb.501/2005 Sb. - Vyhláška o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty
ikona R 

259/2005 Sb.259/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, a vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí
ikona R 

164/2005 Sb.164/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty, a vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty
ikona R 

328/2004 Sb.328/2004 Sb. - Vyhláška o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu
ikona R 

377/2003 Sb.377/2003 Sb. - Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí
ikona R 

376/2003 Sb.376/2003 Sb. - Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí
ikona R 

373/2003 Sb.373/2003 Sb. - Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty
ikona R 

372/2003 Sb.372/2003 Sb. - Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty
ikona R 

298/2003 Sb.298/2003 Sb. - Vyhláška o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích
ikona R