Právní předpisy nabývající účinnosti v posledních sedmi dnech

Právní předpisy nabývající účinnosti v posledních sedmi dnech
439/2021 Sb.439/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1087)
ikona R 

438/2021 Sb.438/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky
ikona R 

436/2021 Sb.436/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu (č. 1067)
ikona R 

435/2021 Sb.435/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1066)
ikona R 

434/2021 Sb.434/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021 (č. 1065)
ikona R 

423/2021 Sb.423/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní dohody vyššího stupně
ikona R 

422/2021 Sb.422/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
ikona R 

415/2021 Sb.415/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

407/2021 Sb.407/2021 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné mince po 10 000 Kč ke 100. výročí založení Velké Prahy
ikona R 

364/2021 Sb.364/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů
ikona R 

221/2021 Sb.221/2021 Sb. - Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)
ikona R 

38/2021 Sb. m. s.38/2021 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky o spolupráci v oblasti obranného průmyslu a logistiky
ikona R 

37/2021 Sb. m. s.37/2021 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se stanovení počtu osob, které mohou využít Dohodu mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2022
ikona R 

36/2021 Sb. m. s.36/2021 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dohodě o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací
ikona R