Právní předpisy nabývající účinnosti v posledních sedmi dnech

Právní předpisy nabývající účinnosti v posledních sedmi dnech
197/2019 Sb.197/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
ikona R 

194/2019 Sb.194/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
ikona R 

193/2019 Sb.193/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce
ikona R 

191/2019 Sb.191/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb.
ikona R 

180/2019 Sb.180/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění vyhlášky č. 252/2018 Sb.
ikona R 

39/2019 Sb. m. s.39/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích a o výpovědi Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech
ikona R 

38/2019 Sb. m. s.38/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
ikona R