Právní předpisy nabývající účinnosti v posledních sedmi dnech

Právní předpisy nabývající účinnosti v posledních sedmi dnech
153/2020 Sb.153/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky k informování o změně krizového opatření (č. 394)
ikona R 

152/2020 Sb.152/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 393)
ikona R 

151/2020 Sb.151/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 388)
ikona R 

150/2020 Sb.150/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 387)
ikona R 

146/2020 Sb.146/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
ikona R 

145/2020 Sb.145/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 377)
ikona R 

144/2020 Sb.144/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 369)
ikona R 

143/2020 Sb.143/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 352)
ikona R 

142/2020 Sb.142/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 334)
ikona R 

141/2020 Sb.141/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 333)
ikona R 

140/2020 Sb.140/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 332)
ikona R 

139/2020 Sb.139/2020 Sb. - Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
ikona R 

138/2020 Sb.138/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
ikona R 

118/2020 Sb.118/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

103/2020 Sb.103/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
ikona R 

61/2020 Sb.61/2020 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
ikona R 

58/2020 Sb.58/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
ikona R 

56/2020 Sb.56/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

52/2020 Sb.52/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
ikona R 

48/2020 Sb.48/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů
ikona R