Právní předpisy nabývající účinnosti v posledních sedmi dnech

Právní předpisy nabývající účinnosti v posledních sedmi dnech
50/2019 Sb.50/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

48/2019 Sb.48/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

46/2019 Sb.46/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

43/2019 Sb.43/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
ikona R 

42/2019 Sb.42/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

27/2019 Sb.27/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění
ikona R 

25/2019 Sb.25/2019 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
ikona R 

24/2019 Sb.24/2019 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 26. ledna 2019
ikona R 

23/2019 Sb.23/2019 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. ledna 2019
ikona R 

6/2019 Sb. m. s.6/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
ikona R 

5/2019 Sb. m. s.5/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny
ikona R 

110/2018 Sb.110/2018 Sb. - Vyhláška o tabákových nálepkách
ikona R