Posledních sedm právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů

Posledních sedm právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů
15/2020 Sb.15/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020
ikona R 

14/2020 Sb.14/2020 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové
ikona R 

13/2020 Sb.13/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů
ikona R 

12/2020 Sb.12/2020 Sb. - Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
ikona R 

11/2020 Sb.11/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
ikona R 

10/2020 Sb.10/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty
ikona R 

9/2020 Sb.9/2020 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
ikona R