Posledních sedm právních předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv

Posledních sedm právních předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv
23/2020 Sb. m. s.23/2020 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
ikona R 

22/2020 Sb. m. s.22/2020 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
ikona R 

21/2020 Sb. m. s.21/2020 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení
ikona R 

20/2020 Sb. m. s.20/2020 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení
ikona R 

19/2020 Sb. m. s.19/2020 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě
ikona R 

18/2020 Sb. m. s.18/2020 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích, podepsané v Bonnu dne 3. listopadu 1994
ikona R 

17/2020 Sb. m. s.17/2020 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích, podepsané v Praze dne 10. května 1993
ikona R