Posledních sedm právních předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv

Posledních sedm právních předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv
39/2019 Sb. m. s.39/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích a o výpovědi Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech
ikona R 

38/2019 Sb. m. s.38/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
ikona R 

37/2019 Sb. m. s.37/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2019 - 2022 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a turismu Čínské lidové republiky
ikona R 

36/2019 Sb. m. s.36/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2018 - Mezinárodní standard)
ikona R 

35/2019 Sb. m. s.35/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu prodlužujícího a upravujícího Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci
ikona R 

34/2019 Sb. m. s.34/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna pravidla prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
ikona R 

33/2019 Sb. m. s.33/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob
ikona R