Posledních sedm právních předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv

Posledních sedm právních předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv
16/2019 Sb. m. s.16/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, přijaté v Římě dne 6. prosince 1951, revidované na 20. zasedání konference FAO v listopadu 1979 a na 29. zasedání konference FAO v listopadu 1997
ikona R 

15/2019 Sb. m. s.15/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
ikona R 

14/2019 Sb. m. s.14/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna oznámení k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010
ikona R 

13/2019 Sb. m. s.13/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
ikona R 

12/2019 Sb. m. s.12/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
ikona R 

11/2019 Sb. m. s.11/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL
ikona R 

10/2019 Sb. m. s.10/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Úmluvy TIR
ikona R