Posledních sedm právních předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv

Posledních sedm právních předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv
31/2019 Sb. m. s.31/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska
ikona R 

30/2019 Sb. m. s.30/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kubánské republiky o sukcesi České republiky do dvoustranných smluv platných mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Kubánskou republikou
ikona R 

29/2019 Sb. m. s.29/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska o spolupráci v oblasti školství a vědy
ikona R 

28/2019 Sb. m. s.28/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice
ikona R 

27/2019 Sb. m. s.27/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010 pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně zpráv podle jednotlivých zemí
ikona R 

26/2019 Sb. m. s.26/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010 pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech
ikona R 

25/2019 Sb. m. s.25/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o úpravách Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
ikona R