Posledních sedm právních předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv

Posledních sedm právních předpisů publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv
8/2019 Sb. m. s.8/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
ikona R 

7/2019 Sb. m. s.7/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů
ikona R 

6/2019 Sb. m. s.6/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
ikona R 

5/2019 Sb. m. s.5/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny
ikona R 

4/2019 Sb. m. s.4/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 74/2017 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
ikona R 

3/2019 Sb. m. s.3/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Kigali dne 15. října 2016
ikona R 

2/2019 Sb. m. s.2/2019 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
ikona R