209/2013 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
ikona P
Číslo předpisu 209/2013 Sb.
Částka 85
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 3. 7. 2013
Rozeslán dne 23. 7. 2013
Platnost od 23. 7. 2013
Účinnost od 1. 9. 2013
Platnost do 31. 3. 2016
Novelizuje předpis 481/2000 Sb., 104/2003 Sb., 146/2003 Sb.
Zrušen předpisem 78/2016 Sb.
Anotace

Změna některých nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.
Změny:

  • Změna v §3 nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §4 nařízení vlády č. 104/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002.
  • Změna v §4 nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby.
Účinnost změn 1.9.2013.