140/2009 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
ikona P
Číslo předpisu 140/2009 Sb.
Částka 42
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 11. 5. 2009
Rozeslán dne 25. 5. 2009
Platnost od 25. 5. 2009
Účinnost od 25. 5. 2009
Platnost do 11. 9. 2014
Ruší předpis 150/2007 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb., 165/2012 Sb.
Novelizován předpisem 264/2010 Sb., 393/2011 Sb., 348/2012 Sb., 436/2013 Sb.
Zrušen předpisem 195/2014 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a
  2. č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).

Vyhláškou Energetického regulačního úřadu se stanoví způsob regulace cen v energetických odvětvích a postupy pro regulaci cen.

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, se zrušuje.

Účinnost 25.5.2009.